Punkt pom. punkt. (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy pozycja pomiaru punktowego ma być koordynowana z obszarem ostrości, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono następujące parametry.

 • [Punktowy: S]/[Punktowy: M]/[Punktowy: L]
 • [Rozszerz punkt.]
 • [Śledzenie: Punktowy S]/[Śledzenie: Punktowy M]/[Śledzenie: Punktowy L]
 • [Śledzenie: Rozszerz punktowy]

 1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Pomiar][Punkt pom. punkt.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Środek:
Pozycja pomiaru punktowego nie będzie koordynowana z obszarem ostrości, ale zawsze pomiar jasności odbywa w środku.
Łącze pun. ostr.:
Pozycja pomiaru punktowego będzie koordynowana z obszarem ostrości.

Uwaga

 • Nawet jeśli pozycja pomiaru punktowego jest skoordynowana z pozycją początkową funkcji [Śledzenie], nie będzie ona skoordynowana ze śledzeniem obiektu.
 • Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono poniższe parametry, pozycja pomiaru punktowego jest zablokowana w punkcie środkowym.
  • [Szeroki]
  • [Strefa]
  • [Stały środek]
  • [Śledzenie: Szeroki]/[Śledzenie: Strefa]/[Śledzenie: Stały Środek]