Ustawienia filmu (film)

zdjęcie, film

Ustawianie szybkość klatek, przepływności, informacji o kolorach itp.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Ustawienia filmu][L. kl. na sek. nagr.] → żądane ustawienie.
 2. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Ustawienia filmu][Ust. nagrywania] → żądane ustawienie.

  Przykładowe nastawy

  200M 4:2:2 10bit

  (A): Przepływność

  (B): Próbkowanie kolorów

  (C): Głębia bitowa

  • Im większa przepływność, tym lepsza jakość obrazu.
  • Próbkowanie kolorów (4:2:2, 4:2:0) to współczynnik zapisu informacji o kolorach. Im bardziej jednolity jest ten współczynnik, tym lepsza powtarzalność kolorów i możliwe jest eleganckie usuwanie kolorów nawet przy tworzeniu kompozycji z użyciem zielonego ekranu.
  • Głębia bitowa oznacza gradację informacji o luminancji. W przypadku głębi 8-bitowej liczba poziomów gradacji, jaką można uzyskać, wynosi 256. W przypadku głębi 10-bitowej liczba poziomów gradacji, jaką można uzyskać, wynosi 1024. Większa wartość umożliwia bardziej płynne przejścia od ciemnych do jasnych obszarów.
  • W przypadku ustawienia [4:2:2 10 bit] zakłada się, że nagrywany film będzie edytowany na komputerze. Są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o warunki odtwarzania w przypadku ustawienia [4:2:2 10 bit].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC HS 8K]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
30p/25p 520M 4:2:2 10bit *1 7680×4320 Long GOP
30p/25p 400M 4:2:0 10bit 7680×4320 Long GOP
30p/25p 260M 4:2:2 10bit *1 7680×4320 Long GOP
30p/25p 200M 4:2:0 10bit 7680×4320 Long GOP
24p *2 520M 4:2:2 10bit *1 7680×4320 Long GOP
24p *2 400M 4:2:0 10bit 7680×4320 Long GOP
24p *2 260M 4:2:2 10bit *1 7680×4320 Long GOP
24p *2 200M 4:2:0 10bit 7680×4320 Long GOP

*1Gdy oprogramowanie systemowe aparatu (firmware) jest w wersji 1.30 lub nowszej

*2 Tylko gdy w pozycji [Selektor NTSC/PAL] ustawiono opcję NTSC.


Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [XAVC HS 4K]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 75M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 45M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 30M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].


Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 140M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].


Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
60p/50p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].


Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I 4K]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
60p/50p 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
30p/25p 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
24p* 240M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].


Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S-I HD]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
60p/50p 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
30p/25p 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
24p* 89M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

Uwaga

 • Szybkości zapisu klatek są podawane w postaci najbliższej liczby całkowitej. Rzeczywiste odpowiednie szybkości klatek są następujące:
  24p: 23,98 kl./s, 30p: 29,97 kl./s, 60p: 59,94 kl./s i 120p: 119,88 kl./s.