Połączenie USB

Wybieranie metody połączenia USB, gdy opisywany produkt jest podłączony do komputera itp.

Wybierz wcześniej MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Poł. ze smartfonem][WYŁ.].

Dodatkowo, gdy w pozycji MENU (Sieć) → [Transfer/Zdalny][Fun. Zdal. sterow. PC][Met.poł.Zdal.ster.PC] ustawiono [USB], w pozycji [Zdalne sterow. PC] w sekcji [Fun. Zdal. sterow. PC] ustaw [WYŁ.].

  1. MENU (Ustawienia) → [USB][Połączenie USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Automatyczne nawiązywanie połączenia pamięci masowej lub MTP w zależności od podłączonego komputera lub innego urządzenia USB.
Pam. masowa:
Nawiązanie połączenia pamięci masowej między opisywanym produktem, komputerem i innymi urządzeniami USB.
MTP:
Nawiązanie połączenia MTP między opisywanym produktem, komputerem i innymi urządzeniami USB.
  • Karta pamięci w gnieździe karty pamięci 1 stanowi lokalizację docelową dla tego połączenia.

Uwaga

  • W przypadku ustawienia [Automatyczne] w pozycji [Połączenie USB], nawiązanie połączenia między opisywanym produktem a komputerem może chwilę potrwać.