Wyśw. ramki ostr. (odtwarzanie)

Ustawianie, czy podczas wyświetlania zdjęcia ma być wyświetlana ramka ostrości wokół miejsca, w którym aparat ustawił ostrość.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Opcja odtwarz.][Wyśw. ramki ostr.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ.:
Podczas odtwarzania nie jest wyświetlana ramka ostrości.
WŁ.:
Wyświetlanie ramki ostrości na zielono podczas odtwarzania.

Wskazówka

 • Nawet jeśli w czasie fotografowania jest wyświetlanych kilka ramek ostrości, podczas odtwarzania zostanie wyświetlona tylko ta, która wskazuje miejsce, w którym aparat rzeczywiście ustawił ostrość.
 • Nawet jeśli w czasie fotografowania jest wyświetlana ramka ostrości wokół twarzy, podczas odtwarzania ramka ostrości będzie wyświetlona wokół oka, gdy zostanie wykryte oko.

Uwaga

 • Ramka ostrości nie będzie wyświetlana na następujących zdjęciach.
  • Zdjęcia wykonane z ręcznym ustawieniem ostrości
  • Filmy
  • Zdjęcia zrobione przy użyciu funkcji [Przechwyć zdjęcie]
 • Ramka ostrości jest wyświetlana tylko na ekranie odtwarzania pojedynczego obrazu. Ramka ostrości nie jest wyświetlana na ekranie indeksu obrazów ani na obrazach powiększonych.
 • Ramka ostrości nie jest wyświetlana podczas autopodglądu.
 • W przypadku rejestrowania obrazu o zmienionej kompozycji po wcześniejszym automatycznym ustawieniu ostrości, ramka ostrości może być przesunięta względem obiektu.
 • Nawet jeśli ramka ostrości jest wyświetlana, znajdujący się w niej obiekt może być nieostry.
 • Nawet po wyłączeniu wyświetlania ramki ostrości podczas rejestrowania obrazu przy użyciu funkcji [Auto. czysz. obsz. AF] lub [Wyśw. obsz. AF-C], gdy w pozycji [Wyśw. ramki ostr.] ustawiono opcję [WŁ.], ramka ostrości zostanie wyświetlona podczas odtwarzania.