Przełącznik AF/MF

zdjęcie, film

Możesz łatwo przełączyć tryb regulacji ostrości z automatycznej na ręczną i z powrotem, wykonując zdjęcie bez zmiany położenia urządzenia.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] → żądany przycisk → [Blok. wyboru AF/MF] lub [Przeł. wyboru AF/MF].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Blok. wyboru AF/MF:
Przełączanie trybu regulacji ostrości przy wciśniętym przycisku.
Przeł. wyboru AF/MF:
Przełączanie trybu regulacji ostrości do momentu ponownego naciśnięcia tego przycisku.

Uwaga

  • Funkcji [Blok. wyboru AF/MF] nie można ustawić na [Przycisk w lewo], [Przycisk w prawo] lub [Dolny przycisk] pokrętła sterowania.