Prio. zarej. twarzy (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy ostrość ma być ustawiana z wyższym priorytetem na twarzach zarejestrowanych za pomocą polecenia [Rejestracja twarzy].

  1. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Prio. zarej. twarzy] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Ustawianie ostrości z wyższym priorytetem na twarzach zarejestrowanych za pomocą polecenia [Rejestracja twarzy].
WYŁ.:
Ustawianie ostrości bez przypisywania wyższego priorytetu zarejestrowanym twarzom.

Wskazówka

  • Aby korzystać z funkcji [Prio. zarej. twarzy], należy wprowadzić poniższe ustawienia.
    • [Pr. tw./oczu w AF] w pozycji [AF Twarz/Oczy]: [WŁ.]
    • [Wyk.tw./oczu ob.] w pozycji [AF Twarz/Oczy]: [Człowiek]