Korzystanie z pokrętła przedniego i pokrętła tylnego

Pokrętłem przednim (A) lub pokrętłem tylnym (B) można szybko zmieniać wartości ustawień w następujących przypadkach:

  • Gdy chcesz zmienić wartość przysłony lub czas otwarcia migawki.
  • Gdy chcesz zmienić ustawienia aparatu podczas rejestrowania obrazów.

Podczas odtwarzania można obracać pokrętłami, aby przeglądać obrazy.

Ilustracja przedstawiająca pozycje pokrętła przedniego lub pokrętła tylnego

Można także użyć funkcji [Ust. mojego pok.], aby przypisać wybrane funkcje do pokrętła przedniego/tylnego i przywołać te funkcje w razie potrzeby.