Poz. nagryw. audio

film

Możesz ustawić poziom nagrywania dźwięku po sprawdzeniu wskaźnika poziomu.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Poz. nagryw. audio].
  2. Wybierz odpowiedni poziom przy użyciu stron prawo/lewo pokrętła sterowania.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

+:
Powoduje zwiększenie poziomu nagrywania dźwięku.
-:
Powoduje zmniejszenie poziomu nagrywania dźwięku.

Wskazówka

  • Gdy zapisujesz filmy z wysokim poziomem dźwięku, ustaw [Poz. nagryw. audio] na niższy poziom. W ten sposób uzyskasz bardziej realistyczny dźwięk w filmie. Gdy zapisujesz filmy z niskim poziomem dźwięku, ustaw [Poz. nagryw. audio] na wyższy poziom, aby dźwięk był lepiej słyszalny.
  • Aby przywrócić domyślny poziom zapisu dźwięku, wystarczy nacisnąć przycisk (Usuwanie).

Uwaga

  • Niezależnie od ustawienia [Poz. nagryw. audio] ogranicznik zawsze działa.
  • Opcja [Poz. nagryw. audio] jest dostępna tylko w trybie filmowania.
  • Opcja [Poz. nagryw. audio] jest niedostępna w trybie rejestrowania obrazu w zwolnionym/szybkim tempie.
  • Ustawienia [Poz. nagryw. audio] są stosowane zarówno do mikrofonu wewnętrznego jak i wejścia (mikrofon).
  • Ustawienie [Poz. nagryw. audio] nie dotyczy nagrań wykonanych za pomocą funkcji [Notatka głosowa].