Auto. pow. w MF

zdjęcie

Automatycznie powiększa obraz na ekranie, co ułatwia ręczne ustawianie ostrości. Funkcja ta działa w trybie ręcznej regulacji ostrości oraz bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

  1. MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Auto. pow. w MF][WŁ.].
  2. Ustaw ostrość, przekręcając pierścień regulacji ostrości.
    • Obraz zostanie powiększony. Można jeszcze bardziej powiększyć obrazy naciskając środkową część pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić, wybierając MENU (Ostrość) → [Asystent ostrości][Czas pow.ust.ostr.].

Uwaga

  • Nie można używać funkcji [Auto. pow. w MF] przy nagrywaniu filmów. W zamian należy korzystać z funkcji [Powiększenie].
  • [Auto. pow. w MF] nie jest dostępne przy zamocowanym adapterze obiektywu. W zamian należy korzystać z funkcji [Powiększenie].