Korzystanie z pokrętła trybu ogniskowej

Pokrętło trybu ogniskowej służy do wybierania trybu ostrości w zależności od obiektu i scenariusza rejestrowania obrazu.

Ilustracja przedstawiająca pozycje pokrętła trybu ogniskowej i przycisku zwolnienia blokady pokrętła trybu

Aby wybrać żądany tryb, obróć pokrętło trybu ogniskowej (B), trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu ogniskowej (A).