Ustawianie ostrości na oczach człowieka

Aparat może automatycznie wykrywać twarze i oczy oraz ustawiać ostrość na oczach (AF priorytet oczu). Poniższe wyjaśnienie dotyczy przypadków, gdy celem wykrywania jest człowiek. Można wykryć twarze maksymalnie 8 osób.

Są dwie metody wykonywania procedury [AF priorytet oczu], różniące się między sobą specyfikacjami. Dobierz właściwą metodą w zależności od potrzeb.

Element Funkcja [Pr. tw./oczu w AF] [AF priorytet oczu] za pośrednictwem przycisku ustawień własnych
Charakterystyka Aparat będzie wykrywał twarze/oczy z większym priorytetem. Aparat będzie wykrywał wyłącznie twarze/oczy.
Wstępne przygotowanie
 • Wybierz [Pr. tw./oczu w AF][WŁ.].
 • Wybierz [Wyk.tw./oczu ob.][Człowiek].
Przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do właściwego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne].
Sposób wykonywania procedury [AF priorytet oczu] Naciśnij przycisk migawki do połowy. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF priorytet oczu]*.
Szczegóły funkcji
 • Gdy aparat wykryje twarz lub oko w obrębie wyznaczonego obszaru ostrości lub wokół niego, ustawianie ostrości na tej twarzy lub oku ma większy priorytet.
 • Jeśli aparat nie wykryje żadnej twarzy lub oczu w obrębie wyznaczonego obszaru ostrości, ustawi ostrość na innym obiekcie, który można wykryć.
 • Aparat ustawia ostrość wyłącznie na twarzach lub oczach w dowolnym miejscu ekranu, bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].
 • Aparat nie ustawi ostrości automatycznie na innym obiekcie, jeżeli w żadnym miejscu ekranu nie zostanie wykryta twarz lub oko.
Tryb ostrości Zgodnie z ustawieniami trybu ostrości Zgodnie z ustawieniami trybu ostrości
Obszar ostrości Działa zgodnie z ustawieniem określonym w pozycji [Obszar ostrości] Obszarem ostrości tymczasowo staje się cały ekran, bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].


* Bez względu na to, czy w pozycji [Pr. tw./oczu w AF] ustawiono opcję [WŁ.] lub [WYŁ.], z funkcji [AF priorytet oczu] można korzystać za pośrednictwem przycisku ustawień własnych, naciskając przycisk ustawień własnych z przypisaną funkcją [AF priorytet oczu].


[AF priorytet oczu] przyciskiem ustawień własnych

Z funkcji AF priorytet oczu można korzystać po przypisaniu funkcji [AF priorytet oczu] do przycisku ustawień własnych. Aparat może ustawiać ostrość na oczach tak długo, jak długo wciśnięty jest ten przycisk. Jest to przydatne, gdy chcesz tymczasowo zastosować funkcję AF priorytet oczu na całym ekranie bez względu na ustawienie w pozycji [Obszar ostrości].

Aparat nie ustawia ostrości automatycznie, jeżeli nie wykryto twarzy lub oczu.

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] → żądany przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Wyk.tw./oczu ob.][Człowiek].
 3. Skieruj aparat na twarz człowieka i naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF priorytet oczu].

  Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk migawki przy wciśniętym tym przycisku.

Ustawianie ostrości na oczach zwierzęcia lub ptaka

Przed przystąpieniem do rejestrowania ustaw w pozycji [Wyk.tw./oczu ob.] opcję [Zwierzę] lub [Ptak].
Jeżeli celem wykrywania jest zwierzę lub ptak, oczy można wykrywać tylko podczas fotografowania. Twarze zwierząt i ptaków nie są wykrywane.

Uwaga

 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy obiekt jest w cieniu.
  • Gdy obiekt jest nieostry.
  • Gdy obiekt jest ciągle w ruchu
  Występują także inne sytuacje, w których nie można ustawić ostrości na oczach.
 • Gdy aparat nie może ustawić ostrości na ludzkich oczach, zamiast nich będzie wykrywał i ustawiał ostrość na twarzy. Aparat nie może ustawić ostrości na oczach, gdy nie została wykryta żadna ludzka twarz.
 • W określonych warunkach aparat może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.