Red.sz.dł.naśw.

zdjęcie

Po ustawieniu 1-sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki (rejestrowanie przy długim czasie ekspozycji), funkcja redukcji szumów jest włączona przez okres odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy funkcja ta jest włączona, występowanie ziarna typowe dla długich ekspozycji zostaje ograniczone.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Red.sz.dł.naśw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Redukcja szumów jest uruchamiana przez czas odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa redukcja szumów, pojawia się komunikat i nie można wykonać następnego zdjęcia. Opcję tę należy wybrać, gdy priorytetem jest jakość obrazu.
WYŁ.:
Redukcja szumów nie jest uruchamiana. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.

Uwaga

  • Funkcja [Red.sz.dł.naśw.] jest niedostępna po wybraniu w pozycji [Typ migawki] opcji [Migaw. elektron.].
  • W następujących sytuacjach redukcja szumów może nie zostać uruchomiona, nawet jeśli w pozycji [Red.sz.dł.naśw.] ustawiono opcję [WŁ.]:
    • Wybrano tryb pracy [Zdjęcia seryjne] lub [Bracket seryjny].
  • W następujących trybach rejestrowania obrazu w pozycji [Red.sz.dł.naśw.] nie można ustawić opcji [WYŁ.]:
    • [Inteligentna auto]