Szybk. Zoom(Pilot zdalnego sterowania) (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie szybkości zoomu podczas korzystania z zoomu przy użyciu pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie) lub funkcji zdalnego rejestrowania obrazów przez smartfon.Można ją ustawiać osobno dla gotowości do rejestrowania i dla nagrywania filmów.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Zoom][ Szybk. Zoom] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Typ szybkości:
Ustawianie, czy ma być blokowana szybkość zoomu, czy też nie. ([Zmienny]/[Stały])
Stała szyb. :
Ustawianie szybkości zoomu w trakcie gotowości do rejestrowania, gdy w pozycji [Typ szybkości] ustawiono opcję [Stały]. (1 (Mała) do 8 (Duża))
Stała szyb. :
Ustawianie szybkości zoomu podczas nagrywania filmu, gdy w pozycji [Typ szybkości] ustawiono opcję [Stały]. (1 (Mała) do 8 (Duża))

Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Typ szybkości] ustawiono opcję [Zmienny], naciśnięcie dźwigni zoomu na pilocie zdalnego sterowania zwiększy szybkość zoomu (niektóre piloty zdalnego sterowania nie obsługują zmiennego zoomu).
  • Jeżeli w pozycji [Typ szybkości] ustawiono opcję [Stały], duża szybkość zostanie ustawiona w przypadku [Stała szyb.], a mała szybkość w przypadku [Stała szyb.], kąt widzenia można będzie szybko zmieniać w trakcie gotowości do rejestrowania i powoli podczas nagrywania filmu.

Uwaga

  • W przypadku zwiększenia szybkości zoomu może być rejestrowany dźwięk towarzyszący operacjom zoomu.