Krok ekspozycji (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Można dobrać przyrost zmiany wartości czasu otwarcia migawki, przysłony i kompensacji ekspozycji.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kompens. eksp.][Krok ekspozycji] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

0,5 EV / 0,3 EV

Uwaga

  • Nawet jeśli ustawisz opcję [Krok ekspozycji] na [0,5 EV], wartość ekspozycji ustawiana pokrętłem kompensacji ekspozycji zmienia się w krokach co 0,3 EV.