Wyśw. info. HDMI

Wybór, czy informacje dotyczące rejestrowania obrazów mają być wyświetlane na telewizorze lub monitorze, czy też nie, gdy aparat i telewizor lub inne urządzenie są połączone kablem HDMI (sprzedawany oddzielnie).

  1. MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][Wyśw. info. HDMI] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Włączone:
Wyświetlanie informacji dotyczących rejestrowania obrazu na telewizorze.
Rejestrowany obraz oraz informacje dotyczące rejestrowania obrazu będą wyświetlane na telewizorze, natomiast na monitorze aparatu nic nie będzie wyświetlane.
Wyłączone:
Informacje dotyczące rejestrowania obrazu nie będą wyświetlane na telewizorze.
Tylko rejestrowany obraz będzie wyświetlany na telewizorze, natomiast informacje dotyczące rejestrowania obrazu oraz rejestrowany obraz będą wyświetlane na monitorze aparatu.