AF włączony

Ostrość można ustawić bez naciskania przycisku migawki do połowy. Zostaną zastosowane ustawienia dla pokrętła trybu ogniskowej.

  1. Naciśnij przycisk AF-ON (AF Włączony) podczas rejestrowania obrazów.
    • Podczas filmowania można automatycznie ustawić ostrość, trzymając wciśnięty przycisk AF-ON nawet w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Wskazówka

  • Ustaw w pozycji [AF ze spustem] opcję [WYŁ.], gdy nie chcesz uruchamiać autofokusu przyciskiem migawki.
  • Aby ustawić ostrość dla konkretnej odległości fotografowania przewidując pozycję obiektu, wystarczy w pozycji [AF ze spustem] i [Wstępny AF] ustawić [WYŁ.].