Ostrość ręczna

zdjęcie, film

W przypadku trudności z uzyskaniem prawidłowej ostrości w trybie autofokusu, ostrość można ustawić ręcznie.

  1. Obróć pokrętło trybu ogniskowej, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu ogniskowej, aby wybrać MF.
  2. Przekręć pierścień ostrości, aby uzyskać właściwą ostrość.
    • Podczas fotografowania odległość ogniskowania można wyświetlić na ekranie przez obrócenie pierścienia ostrości.
      Przy zamocowanym adapterze obiektywu (sprzedawany oddzielnie) odległość ogniskowania nie jest wyświetlana.

Uwaga

  • W przypadku korzystania z wizjera, należy wyregulować poziom dioptrażu, aby uzyskać prawidłową ostrość w wizjerze.
  • Wyświetlaną odległość ostrości należy traktować jedynie orientacyjnie.