Ustaw. bracketingu: Bracket seryjny

zdjęcie

Wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą i jaśniejszą. Po zapisaniu zdjęć możesz wybrać zdjęcie, które ci najbardziej odpowiada.

 1. Wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy.
  • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
 2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Ustaw. bracketingu][Typ bracketingu][Bracket seryjny] → żądany tryb.
  • Ekran ustawień funkcji [Typ bracketingu] można wyświetlić naciskając przycisk Fn.
 3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.
  • Ekspozycja bazowa jest ustawiana przy pierwszym ujęciu.
  • Trzymaj wciśnięty przycisk migawki do momentu zakończenia rejestrowania w trybie bracketingu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Przykładowo, po wybraniu opcji [Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,3EV] aparat zarejestruje w sposób ciągły łącznie trzy obrazy przy wartości ekspozycji przesuniętej o plus lub minus 0,3 EV.

Wskazówka

 • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.

Uwaga

 • Gdy opcja [ISO AUTO] zostanie wybrana w trybie [Ekspozycji ręcznej], ekspozycję zmienia się przez zmianę wartości ISO. W przypadku ustawienia innego niż [ISO AUTO], ekspozycję zmienia się przez zmianę szybkości migawki.
 • Po skompensowaniu ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
 • Fotografowanie w trybie bracketingu jest niedostępne w następujących trybach rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, urządzenie wykorzystuje bracketing lampy błyskowej, które zmienia moc lampy błyskowej nawet wtedy, gdy wybrana jest opcja [Bracket seryjny]. Naciśnij przycisk migawki w przypadku każdego zdjęcia.