Importowanie obrazów do komputera

Można importować obrazy z aparatu do komputera, podłączając aparat do komputera przewodem USB lub wkładając kartę pamięci z aparatu do komputera.

Otwórz folder z zapisanymi obrazami, które chcesz zaimportować, a następnie skopiuj te obrazy do komputera.


Przykład: drzewo folderów podczas połączenia pamięci masowej USB

  • Karta SD

    Schemat drzewa przedstawiający strukturę folderów po podłączeniu pamięci masowej USB

  • Karta pamięci CFexpress Type A

    Schemat drzewa przedstawiający strukturę folderów po podłączeniu pamięci masowej USB

DCIM: zdjęcia

CLIP: filmy

SUB: filmy proxy

Uwaga

  • Nie wolno edytować ani w inny sposób przetwarzać plików filmowych / folderów na podłączonym komputerze. Pliki filmów mogą ulec uszkodzeniu lub mogą nie dać się odtworzyć. Nie wolno usuwać filmów na karcie pamięci za pomocą komputera. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji wykonywanych za pośrednictwem komputera.
  • W przypadku usuwania obrazów lub wykonywania innych operacji z poziomu podłączonego komputera, plik bazy danych obrazów może przestać być spójny. W takim wypadku należy naprawić plik bazy danych obrazów.
  • Drzewo folderów różni się w przypadku połączenia MTP.