Ustaw. bracketingu: Kolejn.bracket

zdjęcie

Można ustalić kolejność wykonywania zdjęć w trybie bracketingu ekspozycji lub bracketingu balansu bieli.

  1. Wybierz (Bracketing), obracając pokrętło trybu pracy.
    • Obróć pokrętło trybu pracy, trzymając wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy.
  2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb pracy][Ustaw. bracketingu][Kolejn.bracket] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

0→-→+:
W trybie bracketingu ekspozycji zdjęcia z przesuniętą ekspozycją są wykonywane w kolejności: standardowe, przyciemnione i rozjaśnione.
W trybie bracketingu balansu bieli zdjęcia z przesuniętą temperaturą barwową są wykonywane w kolejności: standardowa, niska i wysoka.
-→0→+:
W trybie bracketingu ekspozycji zdjęcia z przesuniętą ekspozycją są wykonywane w kolejności: przyciemnione, standardowe i rozjaśnione.
W trybie bracketingu balansu bieli zdjęcia z przesuniętą temperaturą barwową są wykonywane w kolejności: niska, standardowa i wysoka.