Komp. obiektywu (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Kompensuje zacienienia w narożnikach ekranu lub zniekształcenie na ekranie, albo zmniejsza odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowane pewnymi cechami obiektywu.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość obrazu][Komp. obiektywu] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Komp. winietowania:
Ustawianie, czy automatycznie mają być kompensowane przyciemnienia w narożnikach ekranu. ([Automatyczne]/[WYŁ.])
Komp. aber. chrom.:
Ustawianie, czy automatycznie mają być redukowane odchylenia barw w narożnikach ekranu. ([Automatyczne]/[WYŁ.])
Komp. zniekształceń:
Ustawianie, czy automatycznie mają być kompensowane zniekształcenia ekranu. ([Automatyczne]/[WYŁ.])

Uwaga

  • Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku używania obiektywu zgodnego z automatyczną kompensacją.
  • Przyciemnień w narożnikach ekranu może nie udać się skorygować za pomocą [Komp. winietowania], zależnie od rodzaju obiektywu.
  • W zależności od założonego obiektywu, w pozycji [Komp. zniekształceń] może być na stałe ustawiona opcja [Automatyczne] i nie można wybrać [WYŁ.].
  • Jeżeli w pozycji [SteadyShot] w trybie nagrywania filmu zostanie ustawiona opcja [Aktywny], w pozycji [Komp. zniekształceń] zostanie zablokowana na stałe opcja [Automatyczne].