Obracanie obrazu (Obróć)

Obracanie zarejestrowanego obrazu w lewo.

  1. Wyświetl obraz, który ma być obrócony, po czym wybierz MENU(Odtwarzanie) → [Edytuj][Obróć].
  2. Naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
    Zdjęcie zostanie obrócone w lewo. Zdjęcie jest obracane w momencie naciśnięcia środkowej sekcji.
    Jeśli raz obrócisz zdjęcie, pozostanie ono obrócone nawet po wyłączeniu urządzenia.

Uwaga

  • Nawet po obróceniu pliku filmowego będzie on odtwarzany w poziomie na monitorze lub w wizjerze aparatu.
  • Obrócenie zdjęć wykonanych innymi urządzeniami może być niemożliwe.
  • Przy wyświetlaniu obróconych zdjęć na komputerze mogą one być wyświetlane w początkowej orientacji, w zależności od użytego oprogramowania.