Szybk. Zoomu (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie szybkości zoomu przyciskiem ustawień własnych, do którego przypisano funkcję [Obsługa Zoomu (T)] / [Obsługa Zoom (W)]. Można ją ustawiać osobno dla gotowości do rejestrowania i dla nagrywania filmów.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Zoom][Szybk. Zoomu] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Stała szyb. :
Ustawianie szybkości zoomu w trybie gotowości do rejestrowania. (1 (Mała) do 8 (Duża))
Stała szyb. :
Ustawianie szybkości zoomu podczas nagrywania filmu. (1 (Mała) do 8 (Duża))

Wskazówka

  • Jeżeli w pozycji [Stała szyb.] zostanie ustawiona duża szybkość, a w pozycji [Stała szyb.] mała szybkość, kąt widzenia można będzie szybko zmieniać w trybie gotowości do rejestrowania i wolno podczas nagrywania filmów.
  • Ustawienie [Szybk. Zoomu] ma również zastosowanie w przypadku korzystania z zoomu za pomocą MENU (Fotografowanie) → [Zoom][Zoom].

Uwaga

  • Szybkość zoomu nie zmienia się, gdy używany jest pierścień zoomu obiektywu lub dźwignia zoomu obiektywu z elektrycznym zoomem.
  • W przypadku zwiększenia szybkości zoomu może być rejestrowany dźwięk towarzyszący operacjom zoomu.