Ust. zdal. fotograf. (smartfon)

Konfigurowanie ustawień w przypadku obrazów zapisanych podczas zdalnego rejestrowania przy użyciu smartfona.

  1. MENU (Sieć) → [Poł. ze smartfon.][Ust. zdal. fotograf.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Miej. doc. zapisu zdj.:
Ustawianie, czy w trybie zdalnego rejestrowania zdjęcia mają być zapisywane zarówno w aparacie jak i w smartfonie. ([Tylko smartfon]/[Smartfon+Urz.f.]/[Tylko urz. fotograf.])
Rozmiar zap. obr.:
Wybór rozmiaru pliku obrazów przesyłanych do smartfona, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [Smartfon+Urz.f.]. Można przesłać plik JPEG/HEIF w oryginalnym rozmiarze lub plik JPEG/HEIF, odpowiadający ustawieniu 2M. ([Oryginał]/[2M])
Zap. obr. RAW+J:
Wybór typu plików w przypadku obrazów do przesłania do smartfona, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [Smartfon+Urz.f.]. ([RAW & JPEG]/[Tylko JPEG]/[Tylko RAW])
Zap. obr. RAW+H:
Wybór typu plików w przypadku obrazów do przesłania do smartfona, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [Smartfon+Urz.f.]. ([RAW & HEIF]/[Tylko HEIF]/[Tylko RAW])
Rozm. zapisu JPEG/ Rozm. zapisu HEIF:
Wybór rozmiaru obrazu zapisywanego na smartfonie, gdy w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] ustawiono opcję [Smartfon+Urz.f.]. ([Duży rozmiar]/[Mały rozmiar])

Uwaga

  • Po włożeniu do aparatu karty pamięci, na której nie można nagrywać, nie można rejestrować zdjęć nawet po ustawieniu w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] opcji [Tylko urz. fotograf.] lub [Smartfon+Urz.f.].
  • Gdy wybrano opcję [Tylko urz. fotograf.] lub [Smartfon+Urz.f.] w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.] i w aparacie nie ma karty pamięci, migawka nie zostanie zwolniona, nawet jeśli w pozycji [Wyzwal. bez karty] ustawiono opcję [Aktywne].
  • Gdy w aparacie jest wyświetlane zdjęcie, nie można zdalnie rejestrować obrazów przy użyciu smartfona.
  • Opcję [Zap. obr. RAW+J] i [Zap. obr. RAW+H] można ustawić tylko po wybraniu w pozycji [Format pliku] w sekcji [Ust. jakości obrazu] opcji [RAW & JPEG] lub [RAW & HEIF].