Funkcje dostępne ze smartfonem (aplikacja Imaging Edge Mobile)

Korzystając z aplikacji Imaging Edge Mobile smartfona, można rejestrować obrazy sterując aparatem z poziomu smartfona lub przesyłać obrazy zarejestrowane aparatem do smartfona.

Ze sklepu z aplikacjami na posiadanym smartfonie pobierz i zainstaluj aplikację Imaging Edge Mobile. Jeżeli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat aplikacji Imaging Edge Mobile można znaleźć na stronie wsparcia (https://www.sony.net/iem/).


Uwaga

  • Z uwagi na przyszłe aktualizacje, procedury obsługi lub wyświetlane ekrany mogą ulegać modyfikacjom bez powiadomienia.