Wyś.ram.tw./oczu (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka wykrywania twarzy/oka po wykryciu twarzy lub oczu.

  1. MENU (Ostrość) → [AF Twarz/Oczy][Wyś.ram.tw./oczu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wyświetlanie ramki wykrywania po wykryciu twarzy lub oczu.
WYŁ.:
Ramka wykrywania nie jest wyświetlana po wykryciu twarzy lub oczu.


Ramka wykrywania twarzy

Gdy aparat wykryje twarz, pojawi się szara ramka wykrywania twarzy. Jeżeli wykryta twarz została zarejestrowana przy użyciu funkcji [Rejestracja twarzy], kolor ramki będzie czerwonawo-fioletowy.
Ramka wykrywania twarzy zmienia kolor na biały po wykryciu twarzy wewnątrz obszaru ostrości lub wokół niego i po wykryciu przez aparat włączonej funkcji autofokusu.


Ramka wykrywania oczu

Biała ramka wykrywania oczu pojawi się, gdy zostanie wykryte oko i aparat ustali, że jest możliwe automatyczne ustawianie ostrości.

Gdy w pozycji [Wyk.tw./oczu ob.] ustawiono opcję [Zwierzę] lub [Ptak], ramka wykrywania oczu jest wyświetlana w następujący sposób.

Ilustracja przedstawiająca ramkę wykrywania oczu na zwierzęciu

Wskazówka

  • Jeśli chcesz, aby ramka wykrywania twarzy lub oczu znikła po upływie określonego czasu, gdy aparat ustawi ostrość na twarzy lub oczach, ustaw w pozycji [Auto. czysz. obsz. AF] opcję [WŁ.].

Uwaga

  • Gdy obiekt za dużo się rusza, ramka wykrywania może nie być prawidłowo wyświetlana wokół oczu.
  • Ramka wykrywania oczu nie jest wyświetlana, gdy funkcja AF priorytet oczu jest niedostępna.
  • Nawet jeśli w pozycji [Wyś.ram.tw./oczu] ustawiono opcję [WYŁ.], po naciśnięciu przycisku migawki do połowy pojawi się zielona ramka ostrości na ostrych twarzach lub oczach.