Typ as. wyś. Gamma

zdjęcie, film

Wybór typu konwersji w przypadku funkcji [Asysta wyś. Gamma].

 1. MENU (Ustawienia) → [Opcja wyświetl.][Typ as. wyś. Gamma] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
 • Wyświetlanie obrazów z efektami w sposób opisany poniżej, w zależności od wartości gamma lub trybu koloru ustawionego w pozycji [Profil zdjęcia].
  • Przy krzywej gamma ustawionej na [S-Log2]: [S-Log2→709(800%)]
  • Przy krzywej gamma ustawionej na [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  • Przy krzywej gamma ustawionej na [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] i trybie koloru ustawionym na [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • Przy krzywej gamma ustawionej na [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3] i trybie koloru ustawionym na [709]: [HLG(709)]
 • Wyświetlanie obrazów z efektem [HLG(BT.2020)] podczas robienia zdjęć HLG przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Zdjęcia HLG]
 • Wyświetlanie obrazów z efektem [S-Log3→709(800%)] przy wysyłaniu filmów RAW do innego urządzenia podłączonego przez HDMI podczas filmowania.
S-Log2→709(800%):
Wyświetlanie filmów z krzywą gamma S-Log2 zapewniającą odtwarzanie kontrastu odpowiadającego normie ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Wyświetlanie filmów z krzywą gamma S-Log3 zapewniającą odtwarzanie kontrastu odpowiadającego normie ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Wyświetlanie obrazów po korekcji jakości obrazu monitora lub wizjera do poziomu zbliżonego do jakości obrazów wyświetlanych na monitorze zgodnym z [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
Wyświetlanie obrazów po korekcji jakości obrazu monitora lub wizjera do poziomu zbliżonego do jakości obrazów wyświetlanych na monitorze zgodnym z [HLG(709)].

Wskazówka

 • Przypisanie funkcji [Typ as. wyś. Gamma] do wybranego przycisku poleceniem [Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] pozwala zmieniać ustawienie [Typ as. wyś. Gamma] po każdorazowym naciśnięciu przypisanego przycisku.

Uwaga

 • Gdy podczas odtwarzania w pozycji [Asysta wyś. Gamma] ustawiono opcję [Automatyczne], efekt zostanie zastosowany do obrazu w następujący sposób:
  • Gdy odtwarzany jest film nagrany przy użyciu krzywej [HLG], [HLG1], [HLG2] lub [HLG3]: jest wyświetlany obraz z efektem [HLG(BT.2020)] lub [HLG(709)] zależnie od trybu koloru.
  • W przypadku wyświetlania zdjęcia HLG wykonanego przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Zdjęcia HLG]: jest wyświetlany obraz z efektem [HLG(BT.2020)].
  • W przypadku odtwarzania filmu RAW przesyłanego do innego urządzenia podłączonego przez HDMI: jest wyświetlany obraz z efektem [S-Log3→709(800%)].
  W innych sytuacjach filmy są wyświetlane zgodnie z ustawieniem współczynnika gamma i ustawieniem trybu kolorów w pozycji [Profil zdjęcia].