Wyświetl. zebry

zdjęcie, film

Ustawianie wzoru zebry, który pojawia się na części obrazu z poziomem jasności spełniającym kryterium ustawionego poziomu IRE. Ułatwia to ustawienie jasności.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Wyświetl. zebry] → Wybierz pozycję menu i ustaw żądany parametr.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Wyświetl. zebry:
Ustawianie, czy ma być wyświetlany wzór zebry. ([WYŁ.] / [WŁ.])
Poziom zebry:
Regulacja poziomu jasności wzoru zebry. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [>100])

Wskazówka

  • W przypadku funkcji [Poziom zebry] można zapamiętać wartości do kontroli prawidłowej ekspozycji lub prześwietlenia, jak również poziomu jasności. Domyślnie ustawienia do potwierdzenia prawidłowej ekspozycji i prześwietlenia są zapamiętane odpowiednio w pozycji [Niestandard. 1] i [Niestandard. 2].
  • Aby sprawdzić prawidłową ekspozycję, ustaw wartość standardową i zakres poziomu jasności. Zakreskowanie pojawi się na obszarach mieszczących się w ustawionym zakresie.
  • Aby sprawdzić stopień prześwietlenia, ustaw minimalną wartość poziomu jasności. Zakreskowanie pojawi się na obszarach z poziomem jasności równym ustawionej wartości lub od niej wyższym.

Uwaga

  • Wzór zebry nie jest wyświetlany na urządzeniach podłączonych za pośrednictwem HDMI.