Odtwarzanie obrazów w trybie pokazu slajdów (Pokaz zdjęć)

Automatycznie wyświetla zdjęcia w trybie ciągłym.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Wyświetl. zebry][Pokaz zdjęć] → żądane ustawienie.
  2. Wybierz [Enter].

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Powtórz:
Po wybraniu opcji [WŁ.] zdjęcia będą wyświetlane w sposób ciągły, a po wybraniu opcji [WYŁ.] urządzenie wychodzi z trybu pokazu slajdów po jednokrotnym wyświetleniu wszystkich zdjęć.
Interwał:
Wybór czasu wyświetlania zdjęć spośród ustawień: [1 s], [3 s], [5 s], [10 s] lub [30 s].

Zakończenie pokazu slajdów w jego trakcie

Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć pokaz slajdów. Nie można wstrzymać pokazu slajdów.

Wskazówka

  • W trakcie odtwarzania, następny/poprzedni obraz można wyświetlić naciskając stronę prawo/lewo pokrętła sterowania.
  • Możesz włączyć pokaz slajdów tylko wtedy, gdy opcja [Tryb oglądania] ma ustawienie [Widok daty] lub [Widok katalogu (Zdj.)].