Fotografowanie (Inteligentna auto)

W tej części opisano fotografowanie w trybie [Inteligentna auto]. W trybie [Inteligentna auto] aparat automatycznie ustawia ostrość i automatycznie określa ekspozycję w oparciu o warunki otoczenia.
 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Tryb auto).
  Tryb rejestrowania obrazu zostanie ustawiony na (Inteligentna auto).

  • Obróć pokrętłem trybu trzymając równocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu w środku pokrętła trybu.
 2. Ustaw kąt ekranu i przytrzymaj aparat.Możesz też spojrzeć przez wizjer i przytrzymać aparat.
 3. Gdy zamocowany jest obiektyw o zmiennej ogniskowej, obrazy można powiększać, obracając pierścień zoomu.
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  Gdy obraz jest ostry, rozlega się sygnał dźwiękowy i zostaje podświetlony wskaźnik (np. ).

 5. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.

Samodzielne wybieranie trybu ostrości (tryb ostrości / obszar ostrości)

Określenie trybu ostrości, na przykład wybór trybu AF-S (Pojedynczy AF) w przypadku krajobrazów lub obiektów nieruchomych i wybór trybu AF-C (Ciągły AF) w przypadku obiektów w ruchu, ułatwi ustawianie ostrości na wybranym obiekcie. Przy użyciu funkcji [Obszar ostrości] można także określić pozycję ostrości i jej zakres.


Rejestrowanie obrazu w trybie ustawiania ostrości na oczach ludzi

Funkcja [Pr. tw./oczu w AF] w sekcji [AF Twarz/Oczy] jest włączona przy ustawieniach domyślnych, można więc od razu korzystać z funkcji AF priorytet oczu.


Rejestrowanie obrazów z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie (Blokada ostrości)

W przypadku ustawiania ostrości na obiekcie można ją zablokować, naciskając przycisk migawki do połowy. Aby zrobić zdjęcie, wystarczy zmienić odpowiednio kompozycję i nacisnąć przycisk migawki do oporu.

 • Ostrość można zablokować na obiektach, które się nie poruszają. Ustaw pokrętło trybu ogniskowej w pozycji AF-S (Pojedynczy AF).
 • Ustawienie w pozycji [Obszar ostrości] opcji [Stały środek] ułatwia ustawianie ostrości na obiektach znajdujących się w środku ekranu.

Wskazówka

 • Gdy urządzenie nie może automatycznie ustawić ostrości, wskaźnik ostrości zacznie migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Wykadruj ujęcie na nowo lub zmień ustawienie ostrości.W trybie [Ciągły AF] zostaje podświetlona ikona (wskaźnik ostrości), a dźwięk sygnalizujący uzyskanie ostrości nie rozlega się.

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu wyświetlana jest ikona sygnalizująca zapisywanie danych. Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy wyświetlana jest ta ikona. W przeciwnym razie obrazy nie zostaną normalnie nagrane.