Czynności do wykonania przed przystąpieniem do rejestrowania

W tej części omówiono przydatne ustawienia oraz funkcje, które należy znać podczas obsługi aparatu. Przed przystąpieniem do użytkowania aparatu wskazane jest zapoznanie się z tymi ustawieniami i funkcjami.

Z tytułu każdej podanej poniżej pozycji można przejść na stronę z objaśnieniami danej funkcji.

Przygotowanie karty pamięci do pracy w opisywanym aparacie

Wybieranie karty pamięci do nagrywania

Jak nie zapomnieć o włożeniu karty pamięci

Wybieranie karty pamięci do odtwarzania

Ustawianie, czy mają być generowane odgłosy pracy aparatu

Ułatwienie sprawdzenia, czy aparat jest w trybie gotowości, czy nagrywania, gdy jest włączony tryb filmowania

Resetowanie ustawień rejestrowania lub resetowanie wszystkich ustawień aparatu