Kopiowanie obrazów z jednej karty pamięci na inną (Kopiuj)

Można kopiować obrazy z karty pamięci znajdującej się w gnieździe wybranym poleceniem [Wyb. nośnik odtw.] na kartę pamięci w drugim gnieździe.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Edytuj] → [Kopiuj].
    Wszystkie nagrania z aktualnie odtwarzaną datą lub znajdujące się w aktualnie odtwarzanym folderze zostaną skopiowane na kartę pamięci w drugim gnieździe.

Wskazówka

  • Typ wyświetlanych obrazów można ustawić, wybierając MENU (Odtwarzanie) → [Cel odtwarzania][Tryb oglądania].

Uwaga

  • Jeśli kopiowane są obrazy w grupie, skopiowane obrazy nie będą wyświetlane jako grupa na docelowej karcie pamięci.
  • Jeśli kopiowane są obrazy chronione, ochrona zostanie anulowana na docelowej karcie pamięci.
  • Kopiowanie wielu obrazów może być czasochłonne. Należy używać odpowiednio naładowanego akumulatora.
  • Aby skopiować film, docelowa karta pamięci musi obsługiwać format zapisu filmu. Jeżeli filmu nie można skopiować, na monitorze aparatu zostanie wyświetlony komunikat.