Przypisywanie często używanych funkcji do przycisków (Ust. Prz. Własne)

zdjęcie, film

Można użyć funkcji przycisków ustawień własnych w celu przypisania najczęściej używanych funkcji do łatwych w obsłudze przycisków. Pozwala to pominąć proces wyboru opcji z MENU, dzięki czemu można szybciej przywołać funkcje.


Można zdefiniować funkcje przycisków ustawień własnych oddzielnie dla trybu fotografowania, trybu nagrywania filmu i trybu odtwarzania.

 • Funkcje, które można przypisać, zależą od przycisków.


Funkcje można przypisywać do poniższych przycisków.

Ilustracja przedstawiająca przyciski, którym można przypisać wybrane funkcje

 1. Przycisk AF-ON
 2. Własny przycisk 3
 3. Przycisk MOVIE
 4. Własny przycisk 2
 5. Własny przycisk 1
 6. Pokr. z tyłu
 7. Funkcja przyc. AEL
 8. Przycisk środkowy
 9. Kółko sterujące/Przycisk w lewo/Przycisk w prawo/Dolny przycisk
 10. Własny przycisk 4
 11. Prz. środ. multiselek.
 12. Przycisk Fn/
 13. Pokr. na prz.
Poniżej przedstawiono procedurę przypisywania funkcji [AF priorytet oczu] do przycisku AEL .

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne].
  • Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas nagrywania filmów, wybierz [Ust. Prz. Własne]. Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas odtwarzania obrazów, wybierz [Ust. Prz. Własne].
 2. Przejdź do ekranu [Tył1] przy użyciu górnej/dolnej strony pokrętła sterowania. Następnie wybierz [Funkcja przyc. AEL] i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Wybierz [AF priorytet oczu], naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, a następnie naciśnij środkową sekcję.
  • Po naciśnięciu przycisku AEL w trybie rejestrowania obrazu i wykryciu oczu zostanie uruchomiona funkcja [AF priorytet oczu] i aparat ustawi ostrość na oczach. Rejestruj obrazy przy wciśniętym przycisku AEL.

Wskazówka

 • Funkcje rejestrowania obrazów można również przypisać do przycisku blokady ostrości na obiektywie. Niektóre obiektywy nie są jednak wyposażone w przycisk blokady ostrości.