Wyśw. poz. dźw.

film

Określa, czy poziom dźwięku ma być wyświetlany na ekranie.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Nagryw. dźwięku][Wyśw. poz. dźw.] → odpowiednie ustawienie.

  Po wybraniu opcji [WŁ.]:

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wyświetla poziom dźwięku.
WYŁ.:
Nie wyświetla poziomu dźwięku.

Uwaga

 • Poziom dźwięku nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:
  • Przy ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [Nagrywanie dźwięku].
  • Gdy opcja DISP (Ustawienia wyświetlania) ma ustawienie [Brak informacji].
  • Podczas rejestrowania obrazów w zwolnionym/szybkim tempie
 • Poziom dźwięku jest również wyświetlany przy gotowości do rejestrowania obrazu w trybie filmowania.