Ust. nośnika nagr. (zdjęcie/film): Auto. przeł. nośnika

Jeśli używana karta pamięci jest zapełniona lub gdy zapomnisz włożyć kartę pamięci do gniazda, obrazy można zarejestrować na drugiej karcie pamięci.

  1. MENU (Fotografowanie) → [Nośniki][Ust. nośnika nagr.][Auto. przeł. nośnika] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Aparat automatycznie rozpoczyna nagrywanie na karcie pamięci, gdy używana karta pamięci zostanie zapełniona lub jeśli zapomniałeś włożyć kartę pamięci.
WYŁ.:
Aparat nie wykonuje polecenia [Auto. przeł. nośnika].


W jaki sposób aparat przełącza gniazdo używanej karty pamięci

W przypadku zapisywania zdjęć i filmów na jednej karcie pamięci:

Gdy obrazy nie mogą być zapisane na używanej karcie pamięci, następuje automatyczne przełączenie ustawień w pozycji [Nośnik nagrania] i [Nośnik nagrania] i obrazy będą zapisywane na drugiej karcie pamięci.

Gdy po przełączeniu druga karta pamięci zapełni się, aparat ponownie rozpoczyna nagrywanie na karcie we wcześniejszym gnieździe.


Przykład: gdy zarówno w pozycji [Nośnik nagrania] jak i w pozycji [Nośnik nagrania] w sekcji [Ust. nośnika nagr.] ustawione jest [Gniazdo 1]

Ilustracja przedstawiająca sposób przełączania docelowej lokalizacji zapisu pomiędzy gniazdem 1 i gniazdem 2

Część ilustracji w kolorze szarym: Rejestrowanie obrazów

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci zostanie zastąpiona kartą umożliwiającą nagrywanie.W przypadku zapisywania tego samego zdjęcia równocześnie na dwóch kartach pamięci:

  • W pozycji [Nośnik nagrania] lub [Nośnik nagrania] w sekcji [Ust. nośnika nagr.] ustawiono opcję [Nagr. jednoczes.].

Aparat kończy równoczesne nagrywanie, gdy jedna z kart pamięci zapełni się. Po usunięciu zapełnionej karty pamięci aparat rozpocznie nagrywanie na drugiej karcie pamięci.
Po wymianie zapełnionej karty pamięci na kartę pamięci z możliwością zapisu, aparat ponownie rozpocznie równoczesne nagrywanie przy wybranym ustawieniu.


Przykład: w pozycjach [Nośnik nagrania][Nośnik nagrania] wybrano opcję [Nagr. jednoczes.]

Ilustracja przedstawiająca sposób przełączania docelowej lokalizacji zapisu pomiędzy gniazdem 1 i gniazdem 2

Część ilustracji w kolorze szarym: Jednoczesne nagrywanie jest dostępne.

Część ilustracji w kolorze ciemnoszarym: Nagrywanie jest wyłączone.

Część ilustracji w kolorze jasnoszarym: Nie można nagrywać równocześnie tego samego obrazu.

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci została wyjęta.

(C): Włożono kartę pamięci z możliwością zapisu.

  • Gdy używana karta pamięci zapełni się podczas nagrywania filmu, film dalej będzie nagrywany na drugiej karcie pamięci do momentu zakończenia trwającego nagrania.


W przypadku zapisywania zdjeć oddzielnie na dwóch kartach pamięci w formatach RAW i JPEG/HEIF:

  • Przy ustawieniu [Sortuj nagryw.] w pozycji [Nośnik nagrania] w sekcji [Ust. nośnika nagr.]

Aparat przerwie nagrywanie, gdy jedna z kart pamięci zapełni się. Po wyjęciu zapełnionej karty pamięci aparat rozpocznie nagrywanie zarówno w formacie RAW jak i JPEG/HEIF na drugiej karcie pamięci.
Po wymianie zapełnionej karty pamięci na kartę pamięci z możliwością zapisu, aparat ponownie rozpocznie nagrywanie obydwu rodzajów obrazów oddzielnie przy wybranym ustawieniu.


Przykład: gdy w pozycji [Format pliku] dla gniazda 1 ustawiono opcję [RAW], a w pozycji [Format pliku] dla gniazda 2 ustawiono opcję [JPEG]

Ilustracja przedstawiająca sposób przełączania docelowej lokalizacji zapisu pomiędzy gniazdem 1 i gniazdem 2

Część ilustracji w kolorze szarym: Obrazy są sortowane według formatu plików.

Część ilustracji w kolorze ciemnoszarym: Nagrywanie zdjęć jest wyłączone (filmy mogą być nagrywane).

Część ilustracji w kolorze jasnoszarym: Nie można sortować obrazów.

(A): Nagrywanie nie jest możliwe na karcie pamięci (ze względu na brak miejsca itp.).

(B): Karta pamięci została wyjęta.

(C): Włożono kartę pamięci z możliwością zapisu.

  • Gdy używana karta pamięci zapełni się podczas nagrywania filmów, aparat rozpocznie nagrywanie na drugiej karcie pamięci.

Wskazówka

  • Zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci w gnieździe wyświetlanym na monitorze z symbolem strzałki. Gdy aparat przełączy gniazdo za pomocą polecenia [Auto. przeł. nośnika], należy wymienić kartę pamięci w pierwszym gnieździe kartą pamięci z możliwością zapisu.
  • Podczas zapisywania zdjęć i filmów na jednej karcie pamięci, ustawienia w pozycji [Nośnik nagrania] oraz [Nośnik nagrania] zmieniają się automatycznie zgodnie, kiedy nastąpi przełączenie gniazda. Jeżeli chcesz zapisywać w używanym gnieździe przed przełączeniem, ponownie wybierz gniazdo poleceniem [Nośnik nagrania]/[Nośnik nagrania].
  • Jeśli chcesz zapisywać przy ustawieniach wybranych za pomocą poleceń [Nośnik nagrania] i [Nośnik nagrania], ustaw w pozycji [Auto. przeł. nośnika] opcję [WYŁ.].