Film: Tryb ekspozycji

film

Można ustawić tryb ekspozycji w przypadku nagrywania filmów. Wybrane ustawienie będzie stosowane, gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] ustawiono opcję [Tryb P/A/S/M].

  1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Film).
  2. MENU (Fotografowanie) → [Tryb fotografow.][Tryb ekspozycji] → żądane ustawienie.
  3. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie.
    • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Program Auto:
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).
Priorytet przysłony:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.
Priorytet migawki:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu czasu otwarcia migawki.
Ekspozycji ręcznej:
Umożliwia rejestrowanie obrazu po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i wartości przysłony).