Rozdzielcz. HDMI

Po podłączeniu aparatu do telewizora lub monitora za pomocą kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie) można wybrać rozdzielczość, w jakiej będą wysyłane obrazy z gniazda HDMI aparatu podczas fotografowania lub wyświetlania zdjęć.

  1. MENU (Ustawienia) → [Wyjście zewn.][Rozdzielcz. HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Aparat automatycznie rozpoznaje rozdzielczość podłączonego telewizora lub urządzenia wyjściowego i odpowiednio ustawia rozdzielczość wyjściową.
4320p/2160p:
Wysyłanie sygnałów w formacie 4320p/2160p.
2160p:
Przesyłanie sygnałów w formacie 2160p.
1080p:
Przesyłanie sygnałów w jakości obrazu HD (1080p).
1080i:
Przesyłanie sygnałów w jakości obrazu HD (1080i).

Uwaga

  • Jeżeli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane przy ustawieniu [Automatyczne], wybierz [1080i], [1080p], [2160p] lub [4320p/2160p]w zależności od podłączonego telewizora.