AEL z nac. spustu

zdjęcie

Określa, czy po naciśnięciu przycisku migawki do połowy ekspozycja ma zostać zablokowana.
Wybierz [WYŁ.], aby oddzielnie ustawić ostrość i ekspozycję.

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Pomiar][AEL z nac. spustu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Automatyczne:
Zablokowanie ekspozycji po automatycznym ustawieniu ostrości naciśnięciem przycisku migawki do połowy, kiedy pokrętło trybu ogniskowej jest ustawione w pozycji AF-S (Pojedynczy AF).
WŁ.:
Blokuje ekspozycję po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie blokuje ekspozycji po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Użyj tego trybu, gdy chcesz osobno ustawić ostrość i ekspozycję.
W przypadku fotografowania w trybie [Zdjęcia seryjne] ekspozycja jest regulowana w opisywanym produkcie.

Uwaga

  • Operacja z użyciem przycisku AEL ma priorytet względem ustawień [AEL z nac. spustu].