Podgląd przysłony

zdjęcie, film

Przytrzymanie wciśniętego przycisku przypisanego do funkcji [Podgląd przysłony] spowoduje, że przysłona zostanie przymknięta do ustawionej wartości przysłony pozwalając sprawdzić rozmycie obrazu przed jego zarejestrowaniem.

  1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] → przypisz funkcję [Podgląd przysłony] do żądanego przycisku.
  2. Podczas fotografowania można sprawdzać obrazy, naciskając przycisk, do którego przypisano funkcję [Podgląd przysłony].

Wskazówka

  • Chociaż wartość przysłony można zmieniać w trybie podglądu, obiekt może być rozmyty w przypadku wyboru szerzej otwartej przysłony. Zalecamy ponowne ustawienie ostrości.