Korzystanie z pozycji „Przewodnik pomocniczy”

„Przewodnik pomocniczy” to „Internetowa instrukcja obsługi”, zawierająca opisy funkcji i metod obsługi tego aparatu. W pozycji „Przewodnik pomocniczy” można odnaleźć wszelkie potrzebne informacje, aby w pełni korzystać z aparatu.
(Ekrany pozycji „Przewodnik pomocniczy” prezentowane na tej stronie mają charakter orientacyjny. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu na ekranie posiadanego modelu).

Wskazówka

  • „Instrukcja obsługi”, znajdująca się w zestawie z opisywanym aparatem, zawiera opisy podstawowych metod obsługi oraz zasady bezpiecznego użytkowania. Z pozycji „Instrukcja obsługi” należy korzystać w połączeniu z niniejszą pozycją „Przewodnik pomocniczy”.

Znajdowanie odpowiednich informacji

Metoda A: wyszukiwanie według słowa kluczowego

Wpisz szukane słowo („balans bieli”, „obszar ostrości” itp.), a następnie, korzystając z wyników wyszukiwania, wyświetl stronę z opisem, z którym chcesz się zapoznać. Po wprowadzeniu dwóch słów kluczowych lub większej ich liczby oddzielonych spacjami (pustymi miejscami) można szukać stron, które zawierają wszystkie te słowa kluczowe.


Metoda B: przeglądanie spisu treści

Ze spisu treści wybierz nagłówek, aby wyświetlić stronę z opisem.

Ekran wyświetlany na komputerze

Ilustracja przedstawiająca Przewodnik pomocniczy wyświetlany na ekranie komputera

Ekran wyświetlany na smartfonie

Ilustracja przedstawiająca Przewodnik pomocniczy wyświetlany na ekranie smartfona


Metoda C: znajdowanie funkcji w MENU

Jeżeli chcesz szukać informacji, korzystając jednocześnie z ekranu MENU aparatu, skorzystaj ze strony zatytułowanej „Znajdowanie funkcji w MENU”. Wybierz opcję MENU z listy, aby przejść bezpośrednio do strony z opisem.

Przeglądanie informacji dotyczących powiązanych funkcji

W sekcji „Powiązany temat” u dołu każdej strony wyświetlane są sekcje, które zawierają informacje powiązane z obecnie wyświetlaną stroną z opisem. Aby głębiej zrozumieć treści prezentowane na obecnie wyświetlanej stronie, należy sięgnąć również do tych podanych sekcji.

Drukowanie wszystkich stron w pozycji „Przewodnik pomocniczy”

Aby wydrukować wszystkie strony, wybierz przycisk [ PDF do druku] w prawym górnym rogu strony głównej. Gdy pojawi się plik PDF, wydrukuj go, używając menu przeglądarki.

Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych wersjach językowych.

Drukowanie tylko aktualnie wyświetlanej strony (tylko na komputerze)

Aby wydrukować aktualnie wyświetlaną stronę, należy wybrać przycisk [ Drukuj] w górnej części strony. Gdy pojawi się ekran drukowania, należy określić drukarkę.