Ust. prioryt. w AF-C

zdjęcie

Ustawianie, czy migawka ma być zwalniana, nawet jeśli obiekt jest nieostry przy uruchomionym ciągłym autofokusie i obiekcie w ruchu.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][Ust. prioryt. w AF-C] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

AF:
Ustawianie ostrości ma priorytet.
Wyzwalanie:
Zwolnienie migawki ma priorytet. Migawka zostanie zwolniona, nawet jeśli obiekt jest nieostry.
Zrówn. nacisk:
Rejestrowanie ujęć z równym akcentem położonym na uzyskanie ostrości i zwolnienie migawki.