Wybór metody ustawiania ostrości (Tryb ostrości)

Określa metodę regulacji ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.

 1. Obróć pokrętło trybu ogniskowej, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu ogniskowej, i wybierz żądany tryb.

Szczegóły dotyczące ustawień

AF-S (Pojedynczy AF):
Opisywany produkt blokuje ostrość po zakończeniu procedury ustawiania ostrości. Używaj tej opcji, gdy obiekt się nie porusza.


AF-C (Ciągły AF):
Urządzenie ciągle ustawia ostrość, dopóki przycisk migawki jest wciśnięty do połowy. Tej opcji użyj, gdy obiekt porusza się. W trybie [Ciągły AF], sygnał dźwiękowy nie sygnalizuje ustawiania ostrości przez aparat.

DMF (bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości):
Po przeprowadzonym automatycznym ustawianiu ostrości można wykonać precyzyjną regulację ręcznie, co pozwala szybciej ustawić ostrość na obiekcie niż w przypadku korzystania z funkcji [Ostrość ręczna] od samego początku. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

MF (Ostrość ręczna):
Ręczne ustawianie ostrości. Jeżeli nie można uzyskać ostrości na danym obiekcie przy użyciu autofokusu, należy skorzystać z funkcji [Ostrość ręczna].


Wskaźnik ostrości

(zapalony):
Obiekt jest ostry i ostrość jest zablokowana.

(miga):
Obiekt nie jest ostry.

(zapalony):
Obiekt jest ostry. Ostrość będzie stale regulowana zgodnie z przemieszczaniem się obiektu.

(zapalony):
Trwa ustawianie ostrości.

Obiekty, na których trudno ustawić ostrość w trybie autofokusu

 • Ciemne i dalekie obiekty
 • Obiekty o słabym kontraście
 • Obiekty za szkłem
 • Szybko poruszające się obiekty
 • Odbite światło lub lśniące powierzchnie
 • Migające światło
 • Obiekty oświetlone od tyłu
 • Systematycznie powtarzające się wzory, na przykład fasada budynku
 • Obiekty w obszarze ostrości o różnych odległościach ogniskowania

Wskazówka

 • W trybie [Ciągły AF] ostrość można zablokować naciskając i przytrzymując przycisk, do którego przypisano funkcję [Blokada fokusa].
 • Po ustawieniu ostrości na nieskończoność w trybie [Ostrość ręczna] lub trybie [Ostrość DMF] upewnij się, że ostrość jest ustawiona na wystarczająco odległym obiekcie, sprawdzając obraz na monitorze lub w wizjerze.

Uwaga

 • Przy ustawionej opcji [Ciągły AF], kąt widzenia może stopniowo się zmieniać w trakcie ustawiania ostrości. Nie ma to wpływu na faktycznie rejestrowane obrazy.
 • Nawet jeśli pokrętło trybu ogniskowej jest ustawione w pozycji AF-S lub DMF, tryb ostrości zostanie przełączony na [Ciągły AF] w przypadku nagrywania filmów lub gdy pokrętło trybu jest ustawione na (Zwoln. i szyb. tempo).