Blokada FEL

zdjęcie, film

Natężenie błysku regulowane jest automatycznie w celu uzyskania optymalnej ekspozycji obiektu przy zwykłym fotografowaniu z lampą błyskową. Można również z góry ustawić natężenie.
FEL: Flash Exposure Level (Poziom ekspozycji z lampą)

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] → żądany przycisk, po czym przypisz funkcję [Zmiana blokady FEL] do tego przycisku.
 2. W środku kadru ustaw obiekt, dla którego ma być zablokowany poziom FEL, i wyreguluj ostrość.

 3. Naciśnij przycisk z przypisaną funkcją [Zmiana blokady FEL] i ustaw natężenie błysku.
  • Zostanie uruchomiony przedbłysk.
  • Zostanie podświetlony wskaźnik (blokada FEL).
 4. Popraw kompozycję i zarejestruj obraz.

  • W celu zwolnienia blokady FEL naciśnij ponownie przycisk z przypisaną funkcją [Zmiana blokady FEL].

Wskazówka

 • Ustawiając [Pamięć blokady FEL], można wstrzymać to ustawienie do momentu zwolnienia tego przycisku. Dodatkowo, ustawiając [Pam. blok. FEL/AEL] i [Zmia. blok. FEL/AEL], w następujących sytuacjach można rejestrować obrazy przy zablokowanej AE.
  • Gdy opcja [Tryb błysku] ma ustawienie [Lampa błys. wył.] lub [Auto błysk].
  • Gdy lampa błyskowa nie może się wyłączyć.
  • Gdy wykorzystywana jest zewnętrzna lampa błyskowa ustawiona w trybie błysku ręcznego.

Uwaga

 • Blokady FEL nie można ustawić bez zamocowanej lampy błyskowej.
 • W przypadku zamocowania lampy błyskowej, która nie obsługuje blokady FEL, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
 • Gdy na stałe ustawiona jest blokada AE i FEL, podświetlona jest ikona (Blokada AE / Blokada FEL).