Twórczy wygląd (zdjęcie/film)

zdjęcie, film

„Style” to wstępne ustawienia do tworzenia obrazów zainstalowane fabrycznie w aparacie.

Przy użyciu tej funkcji można dobrać styl wykończenia zdjęcia, wybierając „Styl”. Ponadto można precyzyjnie dobrać kontrast, światła i cienie, wygaszanie, ostrość, zakres ostrości i przejrzystość dla każdego „Stylu”.

 1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Kolor/Ton][Twórczy wygląd].
 2. Wybierz odpowiedni „Styl” lub opcję [Niestandardowy wygląd] górną/dolną stroną pokrętła sterowania.
 3. Aby wyregulować (Kontrast), (Światła), (Cienie), (Wygaszanie), (Nasycenie), (Ostrość), (Zakres Ostrości) i (Przejrzystość), przejdź w prawo, używając prawej strony pokrętła sterowania. Stronami prawo/lewo wybierz odpowiednią pozycję, a następnie stronami góra/dół wybierz wartość.

 4. W przypadku wyboru opcji [Niestandardowy wygląd], prawą stroną pokrętła sterowania przesuń w prawo, a następnie wybierz odpowiedni „Styl”.
  • Korzystając z opcji [Niestandardowy wygląd], można przywoływać te same predefiniowane parametry danego „Stylu” z nieco innymi ustawieniami.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

ST:
Standardowe wykończenie dla szerokiej gamy obiektów i ujęć.
PT:
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry. Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
NT:
Nasycenie i ostrość są zmniejszone, by uzyskać zdjęcia w przygaszonej tonacji. Tryb ten nadaje się również do robienia zdjęć przeznaczonych do obróbki na komputerze.
VV:
Wysycenie barw i kontrast są zwiększone, aby podkreślić wyrazistość barwnych scen i obiektów, takich jak kwiaty, wiosenna zieleń, niebieskie niebo lub widok oceanu.
VV2:
Tworzenie obrazu o jasnych i żywych kolorach przy dużej wyrazistości.
FL:
Tworzenie nastrojowego obrazu dzięki zastosowaniu ostrego kontrastu przy spokojnej kolorystyce, z uwzględnieniem wspaniałego wyglądu nieba i zachwycających kolorów zieleni.
IN:
Tworzenie obrazu o matowej teksturze przez osłabienie kontrastu i zmniejszenie nasycenia.
SH:
Tworzenie klimatycznego obrazu o jasnych, przezroczystych, miękkich i żywych barwach.
BW:
Do monochromatycznych fotografii w bieli i czerni.
SE:
Do monochromatycznych fotografii w sepii.
Rejestrowanie preferowanych ustawień (Niestandardowy wygląd):
Wybierz jedną z sześciu ikon stylu niestandardowego (kwadraty z cyframi z lewej strony), aby zarejestrować preferowane ustawienia. Następnie wybrać odpowiednie ustawienie przy użyciu prawego przycisku.
Można przywoływać te same zaprogramowane „Style” z nieco innymi ustawieniami.

Bardziej szczegółowa regulacja

Na bazie każdego „Stylu” można zmieniać zgodnie z własnymi upodobaniami takie parametry, jak na przykład kontrast. Można ustawić nie tylko zaprogramowane „Style”, ale także każdy [Niestandardowy wygląd]. Jest to funkcja umożliwiająca rejestrację ulubionych ustawień.

Wybierz pozycję do ustawienia naciskając strony prawo/lewo pokrętła sterowania, po czym stronami góra/dół pokrętła sterowania ustaw wartość.

Po każdej zmianie ustawienia z wartości domyślnej obok ikony „Stylu” na ekranie rejestracji pojawi się znak (gwiazdka).

Kontrast:
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie różnicy między światłem i cieniem i bardziej widoczny efekt na obrazie. (-9 do +9)
Światła:
Ustawianie jasności obszarów jasnych. Po wybraniu wyższej wartości obraz staje się jaśniejszy. (-9 do +9)
Cienie:
Ustawianie stopnia zaciemnienia obszarów ciemnych. Po wybraniu wyższej wartości obraz staje się jaśniejszy. (-9 do +9)
Wygaszanie:
Ustawianie stopnia zanikania. Większa wartość powoduje zwiększenie efektu. (0 do 9)
Nasycenie:
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone i blade. (-9 do +9)
Ostrość:
Ustawianie wyrazistości. Wybór wyższej wartości powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości ich złagodzenie. (0 do 9)
Zakres Ostrości:
Regulowanie zakresu, w którym stosowany jest efekt ostrości. Większa wartość powoduje, że efekt ostrości dotyczy drobniejszych konturów. (1 do 5)
Przejrzystość:
Ustawianie stopnia przejrzystości. Większa wartość powoduje zwiększenie efektu. (0 do 9)


Resetowanie zmienionych wartości w przypadku każdego „Stylu”

W przypadku każdego „Stylu” parametry, takie jak kontrast, które zostały zmienione zgodnie z upodobaniem, można zbiorczo resetować. Naciśnij przycisk (usuwanie) na ekranie regulacji „Stylu”, który ma być zresetowany. Wszystkim parametrom, które zmieniono, zostaną przywrócone ich wartości domyślne.

Wskazówka

 • W przypadku opcji [Ostrość], [Zakres Ostrości] oraz [Przejrzystość] zrób zdjęcie testowe, po czym powiększ je i wyświetl na monitorze aparatu, albo prześlij je na urządzenie odtwarzające, aby sprawdzić efekt. Następnie w razie potrzeby ponownie zmień ustawienie.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach w pozycji [Twórczy wygląd] na stałe ustawiona jest opcja [ST]:
  • [Inteligentna auto]
  • W pozycji [Profil zdjęcia] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
 • Przy opisywanej funkcji ustawionej na [BW] lub [SE], parametru [Nasycenie] nie można regulować.
 • W trybie filmowania nie można zmieniać ustawienia w pozycji [Zakres Ostrości].