AF ze spustem

zdjęcie

Określa, czy ostrość ma być ustawiana automatycznie, gdy naciśniesz przycisk migawki do połowy. Wybierz [WYŁ.], aby oddzielnie ustawić ostrość i ekspozycję.

  1. MENU (Ostrość) → [AF/MF][AF ze spustem] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Automatyczna regulacja ostrości włącza się po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Automatyczna regulacja ostrości nie włącza się nawet po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.


Przydatna metoda mikroregulacji ostrości

Przy podłączonym obiektywie z bagnetem A, uruchomienie funkcji autofokusu innym przyciskiem niż przycisk migawki umożliwia precyzyjniejsze ustawianie ostrości w połączeniu z ręcznym ustawianiem ostrości.

  1. Ustaw [AF ze spustem] na [WYŁ.].
  2. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne] lub [Ust. Prz. Własne] → przypisz funkcję [Powiększenie] do żądanego przycisku.
  3. Naciśnij przycisk AF-ON, aby ustawić ostrość.
  4. Naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Powiększenie], a następnie obracaj pierścieniem ostrości w celu przeprowadzenia mikroregulacji ostrości.
  5. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.