Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Po włożeniu karty pamięci do aparatu i włączeniu aparatu, na ekranie jest wyświetlana liczba zdjęć, które można zarejestrować (jeśli będą wykonywane z bieżącymi ustawieniami).

Uwaga

  • Migająca na pomarańczowo liczba „0” (liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymień kartę pamięci na inną lub usuń obrazy z bieżącej karty pamięci.
  • Migający na pomarańczowo napis „NO CARD” sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć kartę pamięci.
  • Jeżeli jest wyświetlana ikona (Ostrzeżenie) lub ikona (Awaria), wystąpił problem z kartą pamięci. Wymień kartę pamięci na inną.

Liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci

W poniższej tabeli podano orientacyjną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu.

Podane liczby dotyczą następujących warunków:

  • Używana karta pamięci marki Sony
  • W pozycji [Format obrazu] ustawiono [3:2], a w pozycji [Roz. obrazu JPEG]/[Roz. obrazu HEIF] ustawiono [L: 50M]. *1


Wartości mogą różnić się w zależności od warunków wykonywania zdjęć oraz rodzaju karty pamięci.

(Jednostka: zdjęcia)

Jakość JPEG/Jakość HEIF/ Format pliku Karta pamięci SD Karta pamięci CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Mały rozmiar 6800 13600 7900 15600
JPEG Standard 4700 9400 5400 10800
JPEG Wysoka 3200 6400 3700 7400
JPEG Bardzo wysoka 1700 3400 1900 4000
HEIF Mały rozmiar 9100 18200 10600 21200
HEIF Standard 6800 13600 7900 15600
HEIF Wysoka 5100 10200 5900 11800
HEIF Bardzo wysoka 3400 6900 4000 8000
RAW & JPEG (Skompresowany RAW)*2 700 1400 800 1700
RAW & HEIF (Skompresowany RAW)*2 800 1600 900 1800
RAW (Skompresowany RAW) 900 1900 1100 2200
RAW & JPEG (z kompresją bezstratną: L)*2 600 1300 700 1500
RAW & HEIF (z kompresją bezstratną: L)*2 700 1400 800 1600
RAW (z kompresją bezstratną: L) 800 1600 900 1900
RAW & JPEG (Nieskompresowany RAW)*2 400 800 500 1000
RAW & HEIF (Nieskompresowany RAW)*2 400 900 500 1000
RAW (Nieskompresowany RAW) 500 1000 600 1200

*1Gdy w pozycji [Format obrazu] ustawiono inną opcję niż [3:2], można zapisać więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. (za wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano opcję [RAW])

*2Jakość obrazu JPEG po wybraniu opcji [RAW & JPEG]: [Wysoka]
Jakość obrazu HEIF po wybraniu opcji [RAW & HEIF]: [Wysoka]

Uwaga

  • Nawet jeśli liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć jest większa niż 9 999, na wyświetlaczu będzie widoczna liczba „9999”.