U.prz.Auto/Ręcz.

film

Podczas filmowania można osobno przełączać się między ustawieniami automatycznymi i ręcznymi wartości przysłony, czasu otwarcia migawki i czułości ISO, tak jak to ma miejsce w układzie kontroli ekspozycji aparatu profesjonalnego.Wcześniej w pozycji [Typ kontroli Eksp.] ustaw opcję [Tryb elast. Eksp.].

  1. MENU (Ekspozycja/Kolor) → [Ekspozycja][U.prz.Auto/Ręcz.] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Pr.Av Auto/Ręcz.:
Przełączanie wartości przysłony pomiędzy ustawieniem [Automatyczne] a [Ręczny].
Pr.Tv Auto/Ręcz.:
Przełączanie czasu otwarcia migawki pomiędzy ustawieniem [Automatyczne] a [Ręczny].
Pr.ISO Auto/Ręcz.:
Przełączanie czułości ISO między ustawieniem [Automatyczne] a [Ręczny].


Przełączanie pomiędzy ustawieniami [Automatyczne][Ręczny] przy użyciu przycisków własnych

Gdy w pozycji [Typ kontroli Eksp.] jest ustawiona opcja [Tryb elast. Eksp.], do przycisków ustawień własnych podczas nagrywania filmu przypisane są poniższe funkcje.

  • Przycisk [Pr.Av Auto/Ręcz.]: C1 (Własne 1)
  • Przycisk [Pr.Tv Auto/Ręcz.]: C4 (Własne 4)
  • Przycisk [Pr.ISO Auto/Ręcz.]: C2 (Własne 2)
Po każdym naciśnięciu odpowiedniego przycisku ustawień własnych wartość przysłony, czas otwarcia migawki lub czułość ISO są przełączane między ustawieniami [Automatyczne] a [Ręczny].
Po wybraniu opcji [Automatyczne] prawidłowa ekspozycja jest ustawiana automatycznie, a po wybraniu opcji [Ręczny] wartość przysłony, czas otwarcia migawki i czułość ISO można ustawiać następującymi pokrętłami.
  • Wartość przysłony: pokrętło przednie
  • Czas otwarcia migawki: pokrętło sterowania
  • Czułość ISO: pokrętło tylne

Uwaga

  • Po ustawieniu wartości przysłony przy użyciu pierścienia przysłony obiektywu, wartość z pierścienia przysłony ma priorytet względem wartości z pokrętła.