Przechwyć zdjęcie

Przechwytywanie wybranego ujęcia w filmie w celu zapisania go w formie zdjęcia. Najpierw rejestrowany jest film, a następnie w trakcie jego odtwarzania w momentach, w których nie udało się zarejestrować zdjęć, wstrzymuje się odtwarzanie i zapisuje wybrane kadry w formie zdjęć.

  1. Wyświetl film, którego kadry chcesz przechwycić w formie zdjęcia.
  2. MENU (Odtwarzanie) → [Edytuj][Przechwyć zdjęcie].
  3. Odtwórz film i wstrzymaj odtwarzanie.
  4. Odszukaj wybrane ujęcie korzystając z odtwarzania do przodu w zwolnionym tempie, odtwarzania do tyłu w zwolnionym tempie, wyświetlania następnej klatki, wyświetlania poprzedniej klatki, po czym zatrzymaj film.
  5. Naciśnij (Przechwyć zdjęcie), aby przechwycić wybrane ujęcie.
    Ujęcie zostanie zapisane w formie zdjęcia.

Wskazówka

  • Polecenie [Przeł. JPEG/HEIF] pozwala wybrać format nagrywanego pliku zdjęcia jako JPEG albo HEIF.