Przeł. JPEG/HEIF (Przechwyć zdjęcie)

Przełączanie formatu pliku (JPEG / HEIF) w przypadku zdjęć zrobionych z użyciem funkcji [Przechwyć zdjęcie].

Pliki JPEG można przeglądać i edytować w różnych środowiskach. Format HEIF charakteryzuje się wysoką wydajnością kompresji. Aparat może zapisywać zdjęcia w wysokiej jakości i w małych rozmiarach w formacie HEIF. Zależnie od komputera lub oprogramowania, oglądanie lub edytowanie plików HEIF może nie być możliwe. Ponadto do odtwarzania zdjęć w formacie HEIFniezbędne jest środowisko kompatybilne z formatem HEIF. Po podłączeniu aparatu do telewizora przez HDMI można oglądać zdjęcia w wysokiej jakości.

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Edytuj][Przeł. JPEG/HEIF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

JPEG:
Wykonywana jest cyfrowa obróbka pliku RAW, który zostanie zapisany w formacie JPEG. To ustawienie daje pierwszeństwo kompatybilności.
HEIF(4:2:0):
Wykonywana jest cyfrowa obróbka pliku RAW, której wynik jest zapisywany w formacie HEIF (4:2:0). To ustawienie daje pierwszeństwo jakości obrazu i wydajności kompresji.
HEIF(4:2:2):
Wykonywane jest cyfrowa obróbka pliku RAW, który zostanie zapisany w formacie HEIF (4:2:2). To ustawienie daje pierwszeństwo jakości obrazu.

Uwaga

  • Plików graficznych w formacie HEIF zarejestrowanych opisywanym aparatem nie można wyświetlać na innych aparatach, które nie obsługują formatu pliku HEIF. Uważaj, aby przypadkowo nie skasować plików graficznych HEIF przez sformatowanie karty pamięci lub usunięcie plików.