Auto. map. pikseli

Ustawianie, czy ma być wykonywana automatyczna optymalizacja przetwornika obrazu (mapowanie pikseli), czy też nie. Zazwyczaj funkcja ta ma ustawioną wartość [WŁ.].

  1. MENU (Ustawienia) → [Opcja ustawień][Auto. map. pikseli] → żądane ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Wykonywane jest automatyczne mapowanie pikseli w regularnych odstępach czasu po wyłączeniu aparatu.
W tym czasie będą słyszalne odgłosy pracy migawki.
WYŁ.:
Automatyczne mapowanie pikseli nie jest wykonywane.

Wskazówka

  • Jeżeli w pozycji [Mapowanie pikseli] ustawiona jest opcja [WYŁ.], należy regularnie wykonywać procedurę [Auto. map. pikseli]. Zalecane jest wykonywanie tej operacji co trzy dni.

Uwaga

  • Jeżeli procedura [Mapowanie pikseli] nie będzie wykonywane regularnie, na rejestrowanych obrazach mogą pojawić się jasne kropki.